Модель виховної системи «Школа становлення громадянина»

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі  (лютий 2016) озвучили ключові навички, які знадобляться людям для успішної кар’єри в 2020 році. В майбутньому – головною цінністю стане мозок, емоції й розвиток. Більшість з 10 навичок стосуються спілкування з людьми, вміння керувати, розуміти й домовлятися. Ще чотири пов’язані з особливостями мозку – здатністю приймати рішення, генерувати ідеї й креативити.

Ключові навички у 2015 та 2020 рр.

20152020
1. Комплексне розв’язання проблем1. Комплексне розв’язання проблем
2. Взаємодія з людьми2. Критичне мислення
3. Уміння керувати людьми3. Креативність
4. Критичне мислення4. Уміння керувати людьми
5. Уміння вести переговори5. Взаємодія з людьми
6. Контроль якості6. Емоційний інтелект
7. Орієнтація на клієнтів7. Уміння формувати власну думку та приймати рішення
8. Уміння формувати власну думку та приймати рішення8. Орієнтація на клієнтів
9. Уміння слухати й запитувати9. Уміння вести переговори
10. Креативність10. Гнучкість розуму (вміння швидко переключатися з однієї думки на іншу

Метою  виховної  системи «Школа становлення громадянина» є розвиток і саморозвиток особистості учня, патріота, активного громадянина України, здатного до життєвого проектування й самореалізації в соціумі.

З метою реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді у освітньому процесі школи використовуються різні форми патріотичного виховання:

 • інформаційно-масові: дискусії, диспути, конференції,  інтелектуальні ігри, брейн-ринги, вікторини, вечори, «усний журнал», уроки пам’яті та мужності;
 • діяльнісно-практичні: екскурсії, свята,  ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади;
 • інтегративні: шкільний Євроклуб «Соняшник», фестиваль-конкурс «Українка я маленька», фестиваль патріотичної пісні, Шкільна Розколяда,  гуртки;
 • діалогічні: бесіда, години спілкування;
 • індивідуальні: доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо;
 • наочні:  шкільний куточок Хліборобства, Зала Духовності , фотогалерея «Пізнай Україну» – «Сім чудес України», меморіальна вітрина «Небесні Ангели»,  виносна експозиція  «Боротьба, змагання, висота і перемога»,  виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо.

Завдання:

 • Створити виховне середовище, сприятливе для розвитку й самореалізації особистості учня з врахуванням його здібностей, суспільних та власних інтересів.
 • Формувати ключові компетентності та систему цінностей школяра через його власне ставлення до суспільства і держави, до інших людей, до природи, праці, мистецтва і самого себе.
 • Організувати виховний процес на засадах народної, родинної та етнопедагогіки з врахуванням вікових особливостей дитини.
 • Здійснювати  психолого – педагогічний супровід реалізації виховної системи «Школа становлення громадянина».
 • Оптимізувати співпрацю органів учнівського самоврядування, дитячих та громадських організацій, міжнародного співробітництва.
 • Залучити до співпраці батьків, громадськість, церкву, інші освітні установи.
 • Підвищити рівень готовності  педагогів школи до інноваційної діяльності через оптимізацію  науково-методичної роботи.

Очікуваний результат:

 • Створяться сприятливі умови для формування цілісної особистості учня, його активної громадянської позиції, життєвих компетентностей.
 • Зросте усвідомлення школярем  власної ролі у творенні громадянського суспільства,  проектуванні свого майбутнього.
 • Виробиться вміння дітей використовувати в життєвій практиці загальноєвропейські цінності,  духовні та культурні надбання української нації.
 • Зросте імідж школи.

Своїх випускників ми хочемо бачити розвиненими особистостями,  патріотами, людей з активною позицією і критичним мисленням, які здатні змінювати світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці та вчитися впродовж життя.

Науково-методичне забезпечення виховної системи у школі ведеться відповідно до норм організації методичної роботи. Працює МО класних керівників 1-11 класів. Методичне об’єднання працює над проблемною  «Створення виховного середовища для  розвитку і становлення свідомого  громадянина-патріота, соціально активної, духовно і фізично досконалої особистості».

Педагоги школи є добрими вихователями, які постійно шукають нові та ефективні шляхи роботи з учнями. Власні надбання та досвід роботи вчителів дають можливість їм проводити на базі школи семінари всіх рівнів та педпрактики, брати активну участь у розробці методичної літератури, експериментальних проектах, апробаціях.

Роль закладу освіти у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

У школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста, Церквою, з органами місцевого самоврядування, службами і відділами Надвірнянської районної державної адміністрації, кримінальною поліцією у справах дітей, громадськими організаціями. Державно-громадське управління освітнього процесу школи здійснюється через діяльність Ради школи, батьківських комітетів класів, органів учнівського самоврядування. Адміністрація навчального закладу щорічно звітує перед громадськістю та педагогічним колективом про свою діяльність, залучає батьківську громадськість до розгляду питання профілактики правопорушень серед учнів.

З метою створення умов доступності освіти та розвитку здібностей  дітей школа активно співпрацює з позашкільними освітніми установами – СЮТ, РЦДТ, РЕНЦ, дитячо-юнацькою спортивною школою, з музичною і художньою школами, Будинком культури, дитячою та юнацькими бібліотеками.

Школярі і педагоги школи є учасниками спільних акцій  та проектів організованими  Надвірнянською станицею Національної  Скаутською Організацією України «ПЛАСТ»,  громадськими організаціями «Молодіжний Євроклуб «Соняшник», «Студентське братство»,  «Добрий Самарянин», «Молода Просвіта», волонтерськими та благодійними організаціями. Завдяки такій взаємодії  учні залучаються  до активного  партнерства, змістовного дозвілля, розширюють коло спілкування, розвивають фізичні здібності, формують естетичні смаки.

Інформація про систему роботи школи, головні події шкільного життя, проведені заходи та досягнення школи висвітлюються на сайті школи, та власній  інтернет-сторінці Facebook. в засобах масової інформації.

Взаємодія сім’ї школи та громади сприяє становленню особистості як громадянина-патріота, творця і проектувальника власного життя. У співпраці з  батьками, громадськістю міста, з Церквою учні беруть участь у справах, що ґрунтуючись на консолідуючій,  національній ідеї і стосуються загального добра.

Організовуючи виховну діяльність, маючи підтримку серед батьків та громадськості, школа  бере на себе відповідальність за співпрацю всіх організацій і установ. Щоб спілкування вихованців з представниками громади, батьками  було насиченим і цікавим, педагоги шукають і впроваджують нові, більш ефективні форми взаємодії з місцевою громадою через призму різних  видів та форм роботи:

 • Участь учнів школи у районній патріотично-спортивній грі «Листопадовий Зрив»,  що проводилася відділом молоді і спорту Надвірнянської РДА;
 • Видання збірки віршів «Першоцвіт» – здобуток поетичної творчості учнів,  вчителів, депутатів міської ради;
 • Випуск газети “Шкільний трамвай” – синтез співпраці учнівського самоврядування, педагогів, батьківської громадськості;
 • проект «Вулиці мого міста». В рамках проекту «Вулиці мого міста» оформлені стенди «Моє місто Надвірна на карті Європи та світу» про культурні, економічні та дружні зв’язки міста з іншими містами європейських країн, проведено презентацію вулиць Надвірної  у сесійній залі міської ради;
 • проект «Заквітчаймо рідну школу» – результат співпраці школи з надвірнянським лісництвом та районним еколого-натуралістичним центром, отримав схвальні відгуки від мешканців мікрорайону, на території якого знаходиться наша школа;
 • куточок хліборобства – результат спільної діяльності учнів, батьків, працівників школи та громади міста – зібрано понад 70 експонатів: приладдя для обробітку ґрунту,  зерна, випікання хліба, а також колекція глиняного посуду різної форми та призначення;
 • Шкільна Зала Духовності, каплиця Благовіщення  Пресвятої Богородиці створена  за сприяння батьків, учителів, учнів школи – як результат діяльності волонтерів школи та співпраці з Церквою. Серцем зали духовності є каплиця Благовіщення Пресвятої Богородиці, а родзинкою ––  Хресна Дорога Спасителя, яку ілюструвала випускниця школи Сіщук Ольга, використавши  техніку  графіки.  

Учнівське самоврядування.

У Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 діє Учнівська Республіка заснована  на принципах демократизму, взаємодопомоги, гуманізму, компетентності, об’єктивності, рівності, гласності, результативності. ЇЇ сутність   полягає в тому, що учні вчаться  жити в правовій демократичній державі, брати на себе соціальну та громадянську відповідальність. Кожен учасник, крім участі у загальних справах має за мету саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення.