ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей»

Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Інклюзивне навчання – альтернатива інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються  в спеціальних закладах освіти.

Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращення здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення.

Переваги інклюзивного навчання

Інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами.

Вища залученість батьків до процесу навчання.

Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і подальшої інтеграції в суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти.

Діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в школі та поза її межами та моделюють належні способи взаємодії з колективом.

В інклюзивних класах створено атмосферу спокійного прийняття відмінностей інших людей.

У 2020-2021 навчальному році в школі створені три інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами разом з однолітками.