Бібліотека

Мета діяльності бібліотеки закладу освіти — підвищити професійну майстерність педагогічних працівників, формувати культуру читання учасників освітнього процесу, збагачувати їхні бібліотечно-бібліографічні знання, навчати учнів дбайливо поводитися з книжкою і періодикою.

Напрями діяльності бібліотеки:

  • заохочувати до читання;
  • формувати читацьку та мовленнєву культуру;
  • мотивувати учнів до самостійного пошуку нової інформації;
  • популяризувати українську книжку різних жанрів;
  • формувати в учнів національну свідомість, характер та моральні якості.